Sök Stäng

Kompetens­utveckling: samtal med barn

Kompetensutvecklingssatsningen riktar sig till dig som någon gång träffar barn i din yrkesutövning. Det är en utgångspunkt för dina reflektioner om barnsamtal oavsett om du är nybörjare eller har stor erfarenhet.

Under hösten 2024 och våren 2025 bjuder Högskolan i Halmstad in till tre tematiserade workshoppar om barnsamtal som riktar sig till dig som någon gång träffar barn i din yrkesutövning. Under dessa workshoppar kommer du att få möjlighet att diskutera och reflektera ihop med erfarna socialarbetare som har jobbat länge med olika former av barnsamtal. Du kommer även få möjlighet att dela med dig av dina egna erfarenheter och tankar om temat.

Inför workshopparna finns det en sammanställning av metodmaterial, del 1, och digitala föreläsningar om barnsamtal, del 2, där tanken är att du själv eller tillsammans i din arbetsgrupp tittar på föreläsningarna och tar del av metodstödet. Ni kan sedan diskutera i er arbetsgrupp eller skapa kompetensutvecklingsgrupper som tillsammans arbetar med materialet. Del 1 och 2 är förberedande inför workshopparnas diskussioner.

En vuxen pratar med ett barn.

Tematiserade workshoppar om barnsamtal

Workshop 1: Att våga samtala med barn och ungdomar

Workhoppen leds av Ida Gårdemark, beteendevetare och familjebehandlare.

Datum och tid: 24 oktober, klockan 9.00–12.00

Plats: Högskolan i Halmstad

Tänk om jag säger fel. Tänk om jag skadar barnet med mina frågor. Många är rädda för att hålla i samtal med barn och ungdomar. Ida Gårdemark menar att vi behöver arbeta med vårt självförtroende när det kommer till samtal med barn och ungdomar. Under denna workshop får du ta del av hennes erfarenheter, öva genom rollspel och utbyta erfarenheter med andra yrkesverksamma för stärka dig och ditt självförtroende.

Frågeställningar vi kommer arbeta med är:

  • Vad är min bästa egenskap och hur ska jag kunna använda den i barnsamtal?
  • Varför tycker jag att det här är svårt?
  • Hur ska jag bli bättre på barnsamtal?
  • Vad ska jag undvika eller göra mer av i barnsamtal?

Workshoppen bygger på de digitala föreläsningarna om barnsamtal som finns under del 1 och 2, som finns längre ner på sidan och är förberedande inför workshopens övningar och diskussioner. Glöm inte att ta del av Idas presentation om du inte redan gjort det.

Anmälan till workshop 1

Det finns 30 lediga platser kvar.


Workshop 2: Att skapa allians med barn och ungdomar

Workshoppen leds av Jasmin Kocevic, socialpedagog på stödboende för ungdomar.

Datum och tid: 6 mars 2025, klockan 9.00–12.00

Plats: Högskolan i Halmstad

För ett gott behandlingsarbete krävs samarbete och samförstånd. Denna allians ses som avgörande inte enbart i längre behandling utan också i det enskilda samtalet. Hur kan jag uppnå en allians med ett barn eller ungdom? Vad behöver jag tänka på? Under denna workshop får du ta del av Jasmins erfarenheter som socialpedagog på stödboende för ungdomar och diskutera med andra yrkesverksamma för att genom samarbete närma dig konsten att skapa allians med barn och ungdomar.

Frågeställningar vi kommer arbeta med är:

  • Vad är det viktigt att tänka på i arbetet med ungdomar?
  • Hur uppnås en allians och varför är den så viktig?
  • Vilka fallgropar finns och hur kan dessa undvikas?

Workshoppen bygger på de digitala föreläsningarna om barnsamtal som finns under del 1 och 2, som finns längre ner på sidan och är förberedande inför workshopens övningar och diskussioner. Glöm inte att ta del av Jasmins presentation om du inte redan gjort det.

Anmälan till workshop 2

Det finns 30 lediga platser kvar.


Workshop 3: Om metoder och tekniker för att möta barn och ungdomar

Workshopen leds av, Siv Tangnes Hermansson, socialarbetare och terapeut.

Datum och tid: 8 maj 2025, klockan 9.00–12.00

Plats: Högskolan i Halmstad

Hur kan jag på bästa sätt möta barnet där det befinner sig? Vilka metoder och tekniker är särskilt användbara i samtal med barn och ungdomar? Under denna workshop får du ta del av Sivs erfarenheter och prova på olika material. Siv kommer bland annat ta med sig tejpingdockor och du kommer själv få prova på tekniken, samt utbyta erfarenheter med andra yrkesverksamma för att förstärka och utöka din verktygslåda.

Frågeställningar vi kommer arbeta med är:

  • Fördelar respektive fallgropar att använda tejping och andra material i barnsamtal?
  • Vad gör jag om samtalet går över till att ”bara” bli lek?
  • Hur får jag tag på material att använda i barnsamtal (tips och trix)?

Workshoppen bygger på de digitala föreläsningarna om barnsamtal som finns under del 1 och 2, som finns längre ner på sidan, och är förberedande inför workshopens övningar och diskussioner. Glöm inte att ta del av Sivs presentation om du inte redan gjort det.

Anmälan till workshop 3

Det finns 30 lediga platser kvar.


Introduktion

Del 1 – metodmaterial och basföreläsning

I denna del finner ni ett antal länkar till metodstöd för samtal med barn samt en basföreläsning om barnsamtal av Maria Heintz, biträdande lektor i socialt arbete.

Basföreläsningen är i två delar om barnsamtal (sammanlagt 1,5 h)

Länkar till metodstöd för samtal med barn

Metodstöd 1

Metodstödet består av videoinspelade samtal med en panel bestående av fyra erfarna socialarbetare, både utredare och familjebehandlare. Panelens reflektioner utgår i huvudsak från frågor som ställts av socialarbetare. De inspelade samtalen kan ses oberoende av varandra, men är tematiskt indelade i olika moduler och block. 4 moduler: Före ett samtal, under ett samtal, efter ett samtal samt fördjupning. Finns diskussionsfrågor kopplade till varje modul som grund för diskussion i arbetsgruppen.

Prata med barn Länk till annan webbplats.

Metodstöd 2

Ett material från Västra Götalandsregionen som tagits fram för att samtala om våld i olika situationer. Till flera av bildstödsmaterialen finns instruktioner och filmer som visar hur materialet ska användas.

Samtal om våld Länk till annan webbplats.

Metodstöd 3

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram ett antal filmer om hur yrkesverksamma inom socialtjänsten kan prata med barn som har varit eller är med om svåra situationer. Sju olika filmer, bla ”Strukturera svåra samtal”, ”Samtal med barn om svåra upplevelser”, ”Samtal med barn och unga om självmordstankar” och ”Samtal med barn och unga om självskadebeteende”.

I filmerna intervjuas Åsa Landberg, legitimerad psykolog och psykoterapeut, debattör och föreläsare. Hon har arbetat många år inom offentlig sektor, idag arbetar hon med och för våldsutsatta barn och för att förbättra deras villkor.

Stöd för svåra samtal Länk till annan webbplats.

Metodstöd 4

Kunskapsguiden samlar publikationer, webbutbildningar, poddar, filmer, checklistor och andra kunskapsstödjande produkter för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården. Temat ”Samtal med barn” är ett generellt och grundläggande stöd för samtal med barn.

Material ni kan hitta här är bland annat: podden ”På djupet” från Socialstyrelsen med avsnitt om samtal med barn. Socialstyrelsens rapport ”Att samtala med barn” (2018).

Samtal med barn Länk till annan webbplats.

Metodstöd 5

Opratat.se handlar om tankar och känslor som man inte pratar om i familjer med barn med funktionsnedsättning. Här finns animerade filmer, berättelser, barnböcker och spel om tankar och känslor. Berättelserna är exempel på hur man kan prata om saker som är svåra.

Opratat.se vänder sig till barn mellan 4 och 12 år, barnens familjer och andra vuxna som familjen möter.

Opratat Länk till annan webbplats.

Metodstöd 6

Ett norskt metodstöd som består av datorbaserad samtalssimulering med barn som upplevt våld och övergrepp. Här kan du öva på att samtala och bemöta barn i olika åldrar med en pedagogisk hjälpfunktion som guidar dig rätt i samtalet.

Snakke med barn Länk till annan webbplats.

Metodstöd 7

Socialstyrelsen har tagit fram ett paket med sex filmer om barn och unga i socialtjänsten. De utgår från handboken ”Utreda barn och unga – Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen” (Socialstyrelsen, 2015)

Barn och unga i socialtjänsten Länk till annan webbplats.

Metodstöd 8

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har tagit fram en modell om samtal med barn som berör samarbetssamtal.

Barninkluderande samarbetssamtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Metodstöd 9

Exempel på reflekterande frågor att använda enskilt eller i grupp för att utveckla din kompetens kring samtal och möten med barn och ungdomar. Framtaget av Stockholm stad och Forum Carpe.

Reflektionsfrågor i samtal med barn Länk till annan webbplats.

Samtal med barn del 1: Varför samtala med barn?

Samtal med barn del 2: Samtalsstruktur

Del 2 – röster om barnsamtal

Del två består av fyra inspelade presentationer av erfarna socialarbetare som jobbat länge med olika former av barnsamtal där de pratar om sina erfarenheter och delar med sig av sina bästa tips och tricks. Presentationerna är mellan 8 och 34 minuter långa.

Siv, socialarbetare och terapeut

– Man måste vara modig när man pratar med barn och våga möta barnet på deras arena mycket mer än vad vi gör. Jag tänker att vi behöver sitta på golvet och använda lekmaterial. Vi behöver vara tillgängliga, menar Siv, socialarbetare och terapeut med mångårig erfarenhet av att arbeta med barn i alla åldrar.

Ida, beteendevetare och familjebehandlare

– Jag går in för att få en skön känsla tillsammans med det här barnet eller ungdomen som jag ska prata med, säger Ida, beteendevetare och familjebehandlare.

Jasmin, socialpedagog på stödboende för ungdomar.

– För att nå en ungdom är det är inte farligt att skratta och skämta ibland, menar Jasmin, socialpedagog på stödboende för ungdomar..

Suzana, senior socialsekreterare barn och unga

– Det är viktigt att barnet skall känna att det den berättar är viktigt, att du som socialsekreterare verkligen tar dig tid, säger Suzana, senior socialsekreterare barn och unga

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt