Sök

Praktikexpo

Praktikexpo är en mässa som visar vad sistaårsstudenterna på programmet Språk, textbearbetning och digital kommunikation (programmet hette tidigare Språkvetarprogram – inriktning textbearbetning) har gjort och lärt sig under sin praktik. Studenterna visar sina praktikprojekt med hjälp av digitala postrar för lärare, studenter, arbetslivet och andra intresserade.

Under det sista året på programmet, den femte terminen, gör studenterna fem veckors praktik på olika arbetsplatser. För att examineras på praktikkursen presenterar studenterna bland annat varsin digital poster. Här hittar du tidigare studenters presentationer och länkar till deras digitala postrar.

Praktikprojekt 2022

Ebba Bengtsson­: Filmtopp – textproduktion i flera genrer

Caroline Hällefors­: Laholms teckningsmuseum – klarspråk, språkgranskning och översättning

Sarah Köfl­: Quicksearch – sökoptimering av bloggtexter

Fatime Pllana: Tidningen Vamé – intervjuer och reportage

Hanna Strömberg­: Taberg Media Group – översättning av webbtext

Praktikprojekt 2021

Linnéa Andersson­: Kultur- och turismenheten, Laholms kommun – korrektur, översättning

Mitt största projekt var att korrekt läsa Teckningsmuseets sommarutställnings, Svensk Modeteckning, alla texter för att sedan översätta dem till engelska. Texter såsom till hemsidan, texter på själva utställningen, men även till katalogen om utställningen. Jag hade även mindre projekt så som att översätta färdigt beskrivningen av den pågående utställningen Ser du mig nu, översättning på text till hemsida och katalog om bildupphovsrätt, korrekt läsa Laholms guide på både svenska och engelska och även översatt en del texter som finns på hemsidan vistitlaholm.se. Allt detta gjordes endast hemifrån.

Love Andersson: Rian Designmuseum ­– översättning och granskning

Smyckoteket – Rians satsning på en bibliotekstjänst för samtida smyckekonst. Översättning av hemsidans text.

Hertha Hillfon 100 år – granskning och korrekturläsning av trycksatt bokmanus med svensk- och engelsk parallelltext.

”Att konstruera en dräkt”– översättning av utställningskatalog med akademiska texter tillhörande sommarens utställning ”Att konstruera en dräkt”, som Rian sätter upp i samarbete med Falkenbergs Hembygdsmuseum.

Utställningarkiv – sedan lanseringen av museets hemsida har presentationer och summeringar av tidigare utställningar saknat engelsk översättning.

Nathalie Brandstedt: Kommunikationsavdelningen på Högskolan i Halmstad – översättning, granskning och skapande av text

På Högskolan i Halmstad har jag fått arbeta med text och kommunikation på många olika sätt. Jag har arbetat mycket med översättning och korrekturläsning på både svenska och engelska. Dessutom har jag fått hålla intervjuer, skriva artiklar och medverka vid filminspelningar. Utöver detta har jag arbetat med mitt praktikprojekt, som var att skapa en engelsk handbok till Högskolans internationella digitala studentambassadörer.

Almira Buljubasic: Kungsbacka kommun, kommunledningskontoret – klarspråksgranskning

Under min praktikperiod har jag arbetat med fyra olika projekt som alla berör klarspråk. Jag har arbetat med att granska mallar för beslut och besked som kommunen skickar ut till företag och privatpersoner. Jag har även granskat webbtexter för olika förvaltningar på kommunens webbplats.

Dessutom har jag tagit del av och granskat innehållet i kommunens digitala utbildning i klarspråk. Slutligen har jag också utformat språkliga riktlinjer i form av ett dokument som innehåller tips och en checklista som kommunikatörer kan använda sig av när de ska skriva, bearbeta eller granska en text.

I mina granskningar har jag velat vägleda skribenten genom att kommentera, förklara och ge förslag till hur en text kan bli ännu bättre och nå ut till ännu fler.

Nathalie Green: Fristil – textproduktion SEO

Mitt praktikprojekt var att skriva SEO*-anpassade texter till olika företag för att hjälpa dem komma högre upp på söksidan, när man söker på vissa ord som är relaterade till deras hemsida. Till exempel har jag skrivit om kontorsmöbler till ett företag som säljer begagnade kontorsmöbler.

*SEO står för sökmotoroptimering

Sophie Johansson: Butik Paletti – textproduktion

Jag bearbetade deras befintliga informationstexter och producerade nya texter för deras kategorier och varumärkeskategorier inför lanseringen av deras nya hemsida. Utöver det omarbetade jag och/eller översatt produkttexter, samt skrev nya produkttexter. Detta gjorde jag med sökoptimering och målgruppsanpassning i fokus.

Camilla Larsson: HFAB – textgranskning, textbearbetning mm

Hos HFAB, på deras enhet Marknad & Kommunikation, har jag arbetat med textgranskning av deras FAQ som ska publiceras på hemsidan den 8 juni, gjort en analys av hemsidan och även presenterat analysen, utformat grunden för HFAB:s tonalitetsmanual, textgranskat vissa av HFAB:s sidor på webbplatsen och gjort en guide till textbearbetning så att det går att förstå vad som bör ändras liksom hur och varför, gjort tillägg till en manual för utformning av FAQ:n, gjort ett inlägg på HFAB:s intranät om prepositionsbenämning av de stadsdelar där HFAB har lägenheter samt skrivit ALT-texter till bilder. (ALT-text, eller alternativtext, är en text som skrivs för att en talsyntes ska kunna läsa bilden. ) Jag har även omarbetat texten på en skylt och en affisch.

Matilda Lindblom: Filmtopp.se – textproduktion

Här är min praktikredovisning som handlar om min praktiktid på Filmtopp.se. Mitt projektarbete bestod främst av att skriva nyheter för nöjessajten, men jag skrev även en hel del andra texter som publicerades också. Dessutom gjorde jag ett par enkla transkriberingar för att underlätta underlaget för intervjuerna de gör med olika filmmänniskor.

Anna Nordgren: Polismyndigheten i Halmstad, kommunikationsavdelningen – översättning, textanalys

Polismyndigheten i Halmstad (Region Väst – Hallands län och Västra Götalands län).

Översätta en befintlig broschyr till lättläst svenska, textanalys av diverse texter med fokus på klarspråk och tillgänglighet. Det huvudsakliga praktikprojektet innebar att översätta en redan befintlig broschyr till lättläst svenska. Broschyren handlade om droganvändning bland unga där föräldrar var målgruppen. Utöver detta fick jag genomföra textanalyser. Det var händelsenotiser, brukstexter och medborgarlöften publicerade på polisen.se som analyserades, med fokus på klarspråk och tillgänglighet.

Maja Tegstad: Räddningstjänsten Storgöteborg ­– textproduktion, språkgranskning

Min praktik utfördes på kommunikationsenheten där jag både fick producera texter, både intern och externt, samt språkgranska och klarspråksanpassa organisations textinnehåll.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt