Sök

Samarbeta med en masterstudent

I tre av våra masterprogram har studenterna möjlighet att genomföra en så kallad projektbaserad master. Det betyder att de under hela sin utbildning på avancerad nivå har en kontakt med ett företag eller organisation. Det skapar möjlighet för studenten att få en koppling till arbetslivet och ni som organisation får underlag för taktiska och strategiska beslut och möjlighet att använda innovativa idéer – som det annars inte finns tid till att genomföra.

Studenterna på den projektbaserade mastern följer den ordinarie undervisningen, men utgår i alla uppgifter och projekt under utbildningen efter företagets/organisationens uppdragsbeskrivning med problem och utvecklingsbehov. Dessa anpassas sedan så att studenterna kan använda dem i sina studier och när de examineras på respektive kurs. Studenterna som går den projektbaserade mastern på de respektive tre programmen kommer också att få möjlighet att träffa varandra och utbyta erfarenheter. Genom detta får de inte bara en praktikorienterad utbildning utan också inblick i de andra disciplinerna och dess anknytning till arbetsliv och forskning.

Företaget eller organisationen som samarbetar med en masterstudent ska ha en kontaktperson för studenten. Kontaktpersonens uppgift är att bistå studenten med till exempel behövliga kontakter för att hen ska kunna genomföra sina fältstudier.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt