Sök

Det globala klassrummet 7,5 hp

Stärk din förmåga att undervisa flerspråkiga och nyanlända elever. Kursen är en introduktion till ämnet svenska som andraspråk och vänder sig till alla lärare, oavsett undervisningsämne.

Introduktionskurs i svenska som andraspråk

Kursen ger dig en introduktion till svenska som andraspråk och stärker din förmåga att ta dig an en lärandemiljö där normer och värderingar möts och utvecklas. Du får också verktyg så att du kan utveckla din undervisning för flerspråkiga och nyanlända elever.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är lärare och som är anställd inom skolväsendet, LVU-hem, på kriminalvårdsanstalt eller folkhögskola.

Lärare som redan är behöriga i svenska som andraspråk kan gå kursen. Kursen är också öppen för lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet.

Förkunskaper

Det krävs inga förkunskaper men kursdeltagare måste vara anställda som lärare.

Upplägg

Kursen består huvudsakligen av distansstudier med några träffar, i den mån det är möjligt, på campus.

Högskolan i Halmstad kan anordna kursen så att flera lärare i organisationen kan delta tillsammans. Om det finns intresse på er skola att ta del av denna kurs kan det vara möjligt för skolhuvudmannen att anordna kursen lokalt. Kursen anordnas då på uppdrag av Skolverket av Högskolan i Halmstad, som kan förlägga kursen till huvudmannens lokaler. Innehållet i kursen är fastslaget genom lärosätets uppdrag men lärosätet kan anpassa studierna till de lokala behoven.

Kontakta oss

Är ni intresserade av att en utbildning i Det globala klassrummet anordnas på er skola eller i er kommun? Kontakta Charlotte Berglund, charlotte.berglund@hh.se

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt