Sök

Utbildning i systematiskt kvalitetsarbete inom Komvux

Den här utbildningen vänder sig till skolchefer, skolledare, utvecklingsledare eller motsvarande roll, utsedd av huvudman i vuxenutbildningen för nyanländas och flerspråkigas lärande.

Utbildningen sker i form av aktivt nätverksdeltagande, och syftar till att stödja det systematiska kvalitetsarbetet inom kommunal vuxenutbildning.

fyra personer sitter runt ett bord och pratar, datorer uppslagna framför sig. foto.

Om utbildningen

Målet med utbildningen är att bidra till förbättrad kvalitet, analys och ökad likvärdighet inom kommunal vuxenutbildning.

Utifrån vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och det systematiska kvalitetsarbetet analyseras gemensamt pågående arbeten hos huvudmännen. Planering av upplägg och specifikt innehåll görs gemensamt med alla deltagande.

På agendan:

 • Aktuell information från Skolverket;
 • Gemensam omvärldsbevakning;
 • Hur kan vi förstå, omsätta och använda det nationella kvalitetssystemet i Komvux?
 • Hur organiserar vi idag vårt systematiska kvalitetsarbete?
 • Insamling av kvalitativa och kvantitativa underlag för uppföljning och analys;
 • Avgränsa område för och skapa en dokumentationsmall för beprövad erfarenhet
 • Framgångsfaktorer gällande organisation av utbildningen, attityder och förhållningssätt samt undervisning för nyanlända elevers och elever med annat modersmåls skolgång;
 • Andraspråksutveckling och -inlärning och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt;
 • Situerat lärande.

Vi tar minnesanteckningar vid varje tillfälle.

Träffar

Utbildningen ges digitalt och pågår från och med februari till och med december 2024. Det innebär ungefär 8–10 träffar under året, varje träff varar cirka 2–3 timmar.

Datum för träffarna i vår

 • 9 februari kl. 8.15
 • 15 mars kl. 13.00 (föreläsning av Johanna Mufic, Kvalitet i Vuxenutbildning)
 • 12 april kl 9.00
 • 17 maj kl 9.00
 • 14 juni kl 13.00

Datum för träffarna i höst

Höstens datum meddelas under våren.

Anmälan

Vi ser fram emot din anmälan så snart som möjligt. Du anmäler dig via Skolverket (se nedan). Har du tidigare deltagit i detta nätverk så behåller du din plats och behöver inte anmäla dig igen.

Läs mer och anmäl dig via Skolverket

Skolverket: Utbildning i systematiskt kvalitetsarbete inom komvux Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt