Rydberg Core Laboratory

Rydberg Core Laboratory (RCL) är ett tvärvetenskapligt laboratorium och en samverkansarena vid Högskolan i Halmstad. Forskningen vid laboratoriet omfattar naturvetenskap, tillhörande tekniska vetenskaper och matematik.

RCL utgör en stimulerande och innovativ laboratoriemiljö där nya inom- och tvärvetenskapliga forskningsprojekt genomförs. RCL har sin kärnverksamhet inom forskningsmiljön Rydberg­laboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS).

RCL är en resurs för många av Högskolans utbildningar, och ger en möjlighet för kandidat- och masterstudenter att få lära känna hur forskning går till i praktiken redan under sin utbildning. Laboratoriet välkomnar samarbete med externa institutioner och företag, och har idag samarbete med flera företag.

Laboratoriet drivs av Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap samt Akademin för informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad.

Rydberg Core Laboratory består av ett flertal mindre enheter där både grundforskning och tillämpad forskning sker, ofta tillsammans med samverkansparters inom industrin och samhället.

Rörelselabbet och samverkansarenan Fab Lab är en del av Rydberg Core Laboratory.

Grafik som visar de olika laboratorier som ingår i Rydberg Core laboratory. Illustration.

Möt Janne Rydberg

RCL invigdes den 4 november 2004. Laboratoriet är uppkallat efter den berömde svenske fysikern och matematikern Johannes Robert (Janne) Rydberg, född i Halmstad 1854. Han är känd för Rydbergs formel, som används för att beräkna spektrallinjer från atomer. Janne Rydberg refereras ofta till som den moderna atomspektroskopins fader.

Läs mer om Janne Rydberg

uppdaterad

2019-08-29

Kontakt

Dela