Sök

Rydberg Core Laboratory

Rydberglaboratoriet är ett tvärvetenskapligt laboratorium och en samverkansarena vid Högskolan i Halmstad. Forskningen vid laboratoriet omfattar naturvetenskap, tillhörande tekniska vetenskaper, och matematik. RCL är Högskolans största och mest väletablerade labb och innovationsarena, och består av en rad mindre laboratorier.

RCL utgör en stimulerande och innovativ laboratoriemiljö där nya inom- och tvärvetenskapliga forskningsprojekt genomförs. RCL har sin kärnverksamhet inom forskningsmiljön Rydberg­laboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS).

RCL är en resurs för många av Högskolans utbildningar, och ger en möjlighet för kandidat- och masterstudenter att få lära känna hur forskning går till i praktiken redan under sin utbildning. Laboratoriet välkomnar samarbete med externa institutioner och företag, och har idag samarbete med flera företag.

Laboratoriet drivs av Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap samt Akademin för informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad.

Forskningslabb som ingår i Rydberg Core Laboratory

Rydberg Core Laboratory består av ett flertal mindre enheter där både grundforskning och tillämpad forskning sker, ofta tillsammans med samverkansparters inom industrin och samhället. Vid RCL kan samverkanspartners dra nytta av toppmodern utrustning och kompetent vetenskaplig expertis.

Grafik som visar de olika laboratorier som ingår i Rydberg Core laboratory. Illustration.

Miljöbiologilabb

I Bioanalyslabbet kan du genomföra ett brett spektrum av biologiska och kemiska analyser, inklusive analys av näringsinnehåll i jordar, vävnader och vatten samt gaskomposition och mikroskopi. Labbet innehåller också en experimentell våtmarksanläggning för testning av våtmarksdesign och -funktion samt ett biogasprovlaboratorium för bedömning av substrat för biogasproduktion.

Fab Lab

Fab Lab är Rydberg Core Laboratories tillverkningslaboratorium. Här hittar du 3D-skrivare för additiv tilverkning av prototyper och produkter i olika polymer, 3D-skrivare för digitalisering av artefakter, laser- och vinylskärare för framtagning av prototyper, broderimaskiner för design av och med mjuka material, elektronisk utrustning för smart produktdesign och ett gjuteri för vaxmodellering och metalldelar. Högskolans Fab Lab är del av ett världsomspännande nätverk bestående av fler än 1200 liknande labb, med sin grund i MIT i Boston, USA. På Fab Lab erbjuds studenter, forskare från akademin och representanter från näringslivet regelbundna möjligheter att arbeta tillsammans med allmänheten, och att uppleva modern, digital tillverkning.

Läs mer om Fab Lab

Rörelselabbet/Human Movement Lab

I Rörelselabbet utförs forskning och utbildning kring fysiologin och biomekaniken bakom fysisk träning. Fokus ligger på mätning av träningskapacitet och rörelsemekanik. Avancerad teknik används för att mäta uthållighet, styrka, kraft, flexibilitet, antropometri, muskelaktivering, vibration, kinematik och kinetik.

Läs mer om Rörelselabbet

Mekaniklabb

I mekaniklabbet kan studenter och forskare undersöka människors och maskiners rörelser. Labbet är utrustat med ett system som analyserar rörelse tredimensionellt. Systemet har sex kameror och kraftplattor som kan mäta upp till 10kN. Låg- och höghastighetsaccelerometrar bedömmer vibrationer till exempel i applikationer som använder verktyg eller fordon. Mekaniklabbet är också utrustat för att göra dragtester och kompressionstester för att mäta materials egenskaper, till exempel ultimat draghållfasthet, brytkraft och töjning.

Våtmarkscentrum

Våtmarkscentrum för samman forskare som arbetar med tillämpade aspekter inom våtmarksekologi. Forskning vid Våtmarkscentrum rör frågor kring förvaltning, restaurering, ekologi, ekosystemtjänster och skapande av våtmarker.

Läs mer om Våtmarkscentrum

Mikroskopilabb

Optoelektroniklabb

Ytmeterologilabb

Tribologilabb

Möt Janne Rydberg

RCL invigdes den 4 november 2004. Laboratoriet är uppkallat efter den berömde svenske fysikern och matematikern Johannes Robert (Janne) Rydberg, född i Halmstad 1854. Han är känd för Rydbergs formel, som används för att beräkna spektrallinjer från atomer. Janne Rydberg refereras ofta till som den moderna atomspektroskopins fader.

Läs mer om Janne Rydberg

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt