Sök

Affärsjuridik

15 hp

Kursen behandlar följande områden:

  • associationsrätt (juridiska verksamhetsformer, associationers bildande och organisation, andelsägarens ställning, skyddet för bolagets eget kapital, redovisning, ansvarsregler)
  • sakrätt (borgenärsskyddsregler)
  • kreditavtalsrätt (kreditavtal, borgensavtal, standardavtal och avtalstolkning)
  • krediträtt (panträtt och förmånsrätt)
  • obeståndsrätt (betalningsinställelse, företagsrekonstruktion, ackord, utsökning och konkurs)
  • straffrätt (förmögenhets- och borgenärsbrotten samt skattebrott)
  • EU -rätt (internationella förhållanden)

HT 2023 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

10113

Behörighetskrav:

Kandidatexamen varav 90 hp inom företagsekonomi med självständigt uppsatsarbete om 15 hp. Juridisk översiktskurs 15 hp.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela