Sök

AI och hållbarhet

4 hp

Kursen är för yrkesverksamma och ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen ingår i kursspåret innovation management och ges på distans på engelska.

Kursen introducerar begreppet hållbar utveckling och dess olika dimensioner. Kursen introducerar även centrala modeller och begrepp för att förstå och förklara omställningsprocesser på en systemnivå (sociotekniska system). Kursen tar upp hur man kan förstå dessa processer utifrån ett företagsperspektiv samt vilken roll AI kan spela i dessa processer.
Kursen introducerar begrepp, analysramar och empiriskt material.

VT 2024 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 25%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

20169

Behörighetskrav:

Högskoleingenjörsexamen inklusive ett självständigt arbete 15 hp eller Teknologie kandidatexamen inklusive ett självständigt arbete 15 hp. Engelska 6. Undantag ges för kravet på svenska.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 12

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela