Sök

Akademiskt skrivande på engelska

7,5 hp

Genom att arbeta med olika texttyper på engelska, inklusive uppsatser, rapport, abstrakter och personliga brev ska studenten öka sin kunskap om engelsk grammatik, ordval och akademiskregister. Grupparbete ska ge studenten möjligheten att tänka kritiskt och diskutera om sitt eget och andra studenters skrivande.

Through working with a variety of texts in English, including essays, reports, abstracts and cover letters, students will also increase their knowledge of English grammar, vocabulary and academic register. Group work and peer review will allow students to think critically about and discuss their own writing and that of other students.

VT 2025 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

21113

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska) + Engelska 6.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 04

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo
HT 2024 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11118

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska) + Engelska 6.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 36

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela