Sök

Arbete i förvaltning

7,5 hp

Det här är en kurs för dig som vill arbeta som miljöinspektör eller med någon annan form av inspektioner eller tillsyn inom ett kommunalt eller statligt tillsynsområde.

Kursen ger dig kunskap om rättsregler som styr lagstiftning och interaktion mellan en myndighet och den som är skyldig att följa offentligrättsliga regler. Exempel på rättsområden är förvaltningsrätt, kommunallag, offentlighet och sekretess. Du utvecklar din förmåga att sammanfatta inspektionsresultat och koppla dem till aktuell lagstiftning, och att självständigt identifiera och lösa offentlighetsrättsliga problem. Under kursen granskar vi tillsynsarbete.

Tips: Den här och tre andra fristående kurser på vardera 7,5 hp kan du läsa på distans vid Högskolan i Halmstad i ett kurspaket som vi kallar Miljöskydd 30 hp.

HT 2024 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10127

Behörighetskrav:

30 hp inom miljövetenskap eller motsvarande.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 36

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela