Sök

Arbetspsykologi och hälsa

15 hp

Är du intresserad av frågor om arbetsmiljö, ledarskap, stress och hälsa? Den här kursen ger dig kunskap om förhållanden i arbetslivet som kan påverka människors hälsa och välbefinnande. Du studerar psykosociala faktorer inom arbetsmiljö, som stress och arbetsglädje, och betydelsen av att ha balans mellan arbete och fritid.

Du får inblick i organisatorisk struktur, kultur och ledarskap och deras påverkan på individ och arbetsgrupp. Du utvecklar din förmåga att värdera kompetensbehov och rekryteringsmetoder. Utifrån kunskap om arbetsanalys och personbedömning har du en grund för att resonera kring ”rätt person på rätt plats” – något som är viktigt för både produktivitet, välbefinnande och gynnsamt rekryteringsarbete.
Vid Högskolan i Halmstad kan du läsa psykologi med två olika inriktningar: hälsa eller idrott och motion. Psykologi med inriktning hälsa kan du läsa som fristående kurser, från grund- till magisternivå. Vi har också en forskarutbildning i hälsa och livsstil. Bland våra lärare finns välrenommerade professorer och forskare inom hälsa, välbefinnande, kognition och meditation.

HT 2023 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12138

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Undervisningstid:

Eftermiddag

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela