Sök Stäng

Areella näringar

7,5 hp

Kursen innehåller teori och praktiska moment kring de areella näringarna i Sverige med målsättningen att öka förståelsen för en avvägning mellan produktionsmål och naturvård. Genom föreläsningar, seminarier och exkursioner kommer studenten i kontakt med representanter från de areella näringarna där tematiska genomgångar och demonstrationer på plats i fält lägger grunden till en förståelse av branschens villkor och naturvårdens utmaningar. Studenter kommer gruppvis att initiera möten med branschfolk för att diskutera olika naturvårds- och hållbarhetsfrågor.

VT 2025 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

20114

Behörighetskrav:

Ekologi 5 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 04

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela