Sök

Att leda kvalitetsutveckling och kollegialt lärande

15 hp

Kursen vänder sig till dig som är lärare eller på annat sätt jobbar i förskola och skola, och som har uppdrag att leda kollegialt utvecklingsarbete. Målen för kursen är att utveckla fördjupad kunskap om kvalitetsutvecklande arbete samt utveckla förmåga att självständigt leda kollegialt lärande i den egna verksamheten. Arbetet ska kommuniceras både i tal och skrift till olika målgrupper för att erfarenheterna ska kunna prövas av andra.

Kursen går under ett läsår och undervisningen som är processorienterad sker övervägande i digital form med en campusträff. Studierna bedrivs både enskilt och i grupp. Det är en fördel om den närmaste chefen är informerad att kursuppgiften behöver genomföras i den egna verksamheten.

Planerade heldagstillfällen under läsåret 2024/25
6/9, 26/9, 23/10, 18/11, 17/12, 15/1, samt examination 30/5. Examinationen sker på plats i Malmö. Övriga tillfällen är digitala.

Därutöver genomförs handledningstillfällen sen eftermiddagstid.

Erfarenheter visar att det är viktigt att genomförandet av utvecklingsarbetet sker i samförstånd med närmaste chef.
Kursen ges i samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Lunds universitet och Malmö universitet.

HT 2024 (Distans (Campus), Halmstad, 25%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

11151

Behörighetskrav:

Akademisk yrkesexamen för undervisningssektorn samt minst 50% undervisningserfarenhet under minst två år.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 36

Obligatoriska sammankomster:

7

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela