Sök

Bayesiansk statistik för maskininlärning

3 hp

Kursen är för yrkesverksamma och ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen ingår i kursspåret maskininlärning och ges på distans på engelska.

Kursen är uppdelad i:

 • Grundläggande Bayesianska begrepp
 • Att välja priors, och härleda grundläggande ekvationer
 • Bayesiansk inferens, Parametrisk modell-estimering
 • Samplings-baserade metoder
 • Sekventiell inferens (Kalman-filter, partikelfilter)
 • Approximativ inferens, ”variational inference”
 • Modellval, saknade data
 • Bayesianska djupa neurala nätverk


  The course is broken down into:
 • Basic Bayesian concepts
 • Selecting priors, deriving some equations
 • Bayesian inference, Parametric model estimation
 • Sampling based methods
 • Sequential inference (Kalman filters, particle filters)
 • Approximate inference, variational inference
 • Model selection (missing data)
 • Bayesian deep neural networks

HT 2024 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 17%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

13201

Behörighetskrav:

Kandidatexamen i datateknik eller Högskoleingenjörsexamen i datateknik inklusive 5 hp statistik och 5 hp maskininlärning. Engelska 6. Undantag ges för kravet på svenska.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 36

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela