Sök Stäng

Business Intelligence

7,5 hp

Kursen introducerar begreppet Business Intelligence samt hur koncept och utvecklingsprinciper inom Business Intelligence kan användas som nyckelelement i en beslutsstödsystem. Data warehouse konceptet som avänds för att hantera stora och varierade datamängder introduceras. Vidare tar kursen även upp metodologi för att utveckla och tillämpa olika moderna analytiska metoder som AI. I kursen behandlas även presentation av data och lösningar till beslutsfattare med dynamiska dashboards, med tonvikt på hur beslutsfattare behöver experimentera med en modell själva för att tro på resultaten. I kursen ingår också varför och hur BI används i företag och myndigheter.

VT 2025 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

23308

Behörighetskrav:

Kandidatexamen eller Högskoleingenjörsexamen. Undantag ges för kravet på svenska. Engelska 6.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 04

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela