Sök

Byggteknisk praktik

7,5 hp

Praktiken genomförs enskilt på ett företag, en myndighet (stat, kommun, landsting) eller annan organisation som bedriver egen byggteknisk verksamhet.

Praktikplats väljs och planering utarbetas för varje student i samverkan mellan student, examinator och företag/myndighet/organisation. Det ankommer på studenten att söka upp och kontakta lämpligt företag/myndighet/organisation. Själva praktiken ska motsvara 5 veckors heltidsarbete.

SOMMAR 2024 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

30699

Behörighetskrav:

Byggteknik 60 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 24

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela