Sök

Design för förstärkta verkligheter

3 hp

Kursen ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Anmälan är öppen så länge det finns möjlighet att bli antagen.

Kursen består av tre delar som introducerar och utforskar utformningen av utökade verkligheter längs olika axlar: ett ramperspektiv som illustrerar vad XR är, hur det har utvecklats och hur design av XR skiljer sig från traditionella digitala designpraxis; ett metodiskt perspektiv, som beskriver XR-specifika teorier och metoder som tar itu med XR-designfrågor; och ett praktiskt perspektiv där metoder och praxis utforskas genom konkreta designaktiviteter som tillämpas i ett case.
Varje del består av föreläsningar, inläsning, handledning och en inlämningsuppgift centrerad kring de specifika ämnen som diskuteras i kursdelen.
Uppgifterna utförs av eleverna individuellt och kommer att granskas och sedan diskuteras med lärarna och klassen med en designkritisk metod.


The course is part of the programme MAISTR (hh.se/maistr) where participants can take the entire programme or individual courses. The course is for professionals and is held online in English. Application is open as long as there is a possibility of admission. The courses qualify for credits and are free of charge for participants who are citizens of any EU or EEA country, or Switzerland, or are permanent residents in Sweden. More information can be found at antagning.se.
The course consists of three parts that introduce and explore the design of extended realities along different axes: a framing perspective, illustrating what XR is, how it has evolved, and how designing XR differs from traditional digital design practices; a methodological perspective, detailing those XR-specific theory and methods that address XR design issues; and a practical perspective, exploring best practices and concrete design activities through direct application of these to a case.
Each part consists of lectures, readings, supervision, and an assignment centered on the specific topics discussed in the part of the course.
Assignments are carried out by students individually and will be peer-reviewed first and then discussed with the teachers and the class using a design critique approach.

HT 2023 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 12%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

13204

Behörighetskrav:

Kandidatexamen eller Högskoleingenjörsexamen. Engelska 6.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 44

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela