Sök

Design och produktutveckling med inriktning hälsoteknik

15 hp

Tycker du att innovation inom medicin- och hälsoteknikområdet verkar spännande? Den här kursen passar både dig som redan arbetar i branschen och dig som vill börja nischa dig på innovation inom hälsoområdet.
Tillsammans med andra kursdeltagare organiserar och genomför du i grupp ett utvecklingsprojekt av en medicinteknisk eller hälsoteknisk produkt. Ni arbetar i den kreativa utbildningsmiljön Fab Lab vid Högskolan i Halmstad. Du övar på att presentera projektet både muntligt och skriftligt.
På kursen utvecklar du grundläggande kunskaper om olika metoder, teorier och verktyg inom design, liksom om användarinvolvering. Du får också en introduktion till de regelverk och processer som gäller för den hälsotekniska branschen.

HT 2023 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10122

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela