Sök

Design och teknikhistoria 1850-2030

30 hp

Kurspaketet Design och teknikhistoria 1850-2030 30 hp består av följande kurser:

  • KS2036 1850-1920: på väg mot industrisamhället 7,5 hp
  • KS2037 1920-1945: visioner och modernitet 7,5 hp
  • KS2038 1945-2000: efterkrigstid och välstånd 7,5 hp
  • KS2039 2000-2030: globalisering, hållbarhet och automatisering 7,5 hp

    Fastställda kursplaner finns på:
    https://www.hh.se/kursplaner

VT 2025 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

21140

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 04

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela