Sök

Det professionella mötet med barn som upplevt sexuellt våld

7,5 hp

Möter du i din yrkesroll barn som har eller misstänks ha blivit utsatta för sexuellt våld? I den här kursen kan du utveckla din kompetens gällande det professionella mötet med barn som upplevt sexuellt våld och kränkningar, exempelvis hedersrelaterat våld, sexuella kränkningar på nätet eller sexuella övergrepp mot barn eller barn emellan. Du kommer att utveckla din förmåga att arbeta med denna grupp av utsatta barn och att kritiskt reflektera över bemötande och insatser utifrån barnens behov och livsvillkor.
Kursen innehåller såväl föreläsningar som praktiska övningar.

HT 2024 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

12702

Behörighetskrav:

Kandidatexamen i socialt arbete 180 hp inklusive kurserna Juridik i socialt arbete 15 hp och Juridik och handläggning i socialt arbete 15 hp, eller motsvarande

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 36

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela