Ekonomistyrning

7,5 hp

Kursen ingår, tillsammans med Affärsredovisning 7,5 hp, Marknadsföring 7,5 hp och Organisation och ledarskap 7,5 hp, i behörigheten till Företagsekonomi 31-60.

I kursen kan du lära dig hur man presenterar relevant ekonomisk information i en beslutssituation utifrån ekonomistyrningens teoretiska grunder. Det görs med hjälp av olika planerings- och kalkylmodeller samt budgetering. I kursen ingår även att förstå syftet med intern redovisning.

HT 2019 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10109

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4). Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 36

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

VT 2020 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

20109

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4). Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 04

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela