Sök

Ekonomistyrning

7,5 hp

Är du intresserad av hur man bedömer ett företags lönsamhet och använder processtyrning och andra styrmedel? På den här kursen vid Högskolan i Halmstad får du en introduktion till ekonomistyrning och hur du kan presentera relevant ekonomisk information i en beslutssituation.

Du utvecklar förståelse för syftet med ekonomistyrning och internredovisning. Du får kunskap om grundläggande kalkylmodeller för att bedöma lönsamhet – och hur du tillämpar dem. Du lär dig hur man upprättar en budget och övar på att diskutera budgetering. Du utvecklar din förmåga att metodiskt utvärdera verksamhet.

Under kursen genomför du ett självständigt projektarbete där du beskriver och analyserar en verksamhets prestationer.

HT 2023 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10109

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela