Sök

Ekosystem och affärsmodellsinnovation

4 hp

Kursen introducerar hur företag och andra organisationer kan använda sig av AI för att förnya sina affärsmodeller, hur ekosystemet påverkar innovationsprocess och intjäningsförmåga, och hur företag kan påverka ekosystem. Kursen introducerar begrepp, analysramar och empiriskt material.

HT 2023 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 33%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

10622

Behörighetskrav:

Teknologie kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen. Engelska 6.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela