Sök

Energikartläggning, energiledning och styrmedel

7,5 hp

Kursens bas är energilära som används för energikartläggning och teknisk energieffektivisering i industriföretag. Stort fokus ligger på metodik för genomförande av energikartläggning med uppdelning av enhetsprocesser samt av analysnivåer. Vidare behandlas åtgärdsförslag för energieffektivisering av dessa processer. Energiledning i företagens organisationer tar upp genomförandegrader av åtgärder, styrning samt bedömning av investeringar. Samhällets styrmedel för företagens energi- och miljöansvar delas upp i administrativa, ekonomiska och informativa och deras effekter diskuteras.

VT 2023 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

20123

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 13

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela