Sök

Engelsk litteraturvetenskaplig temakurs I

7,5 hp

Denna kurs spänner över tidsepoken 1890- 1940. Denna period har haft avgörande betydelse för utvecklingen av amerikansk litteratur. I denna kurs sätts den amerikanska modernistiska skönlitteraturen i förhållande till ett mer traditionellt formspråk och till historiska förändringar i det amerikanska samhället. I texterna lyfts frågor om litterär produktion i förhållande till genus, klass, etnicitet och hållbarhet. I fokus står tematiken i skönlitteraturen och estetisk experimentering med olika litterära former samt tolkningen av dessa i förhållande till modern kritisk teoribildning.

VT 2023 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

21331

Behörighetskrav:

Engelska (1-30) 30 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
VT 2024 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

21331

Behörighetskrav:

Engelska (1-30) 30 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela