Sök Stäng

Engelsk litteraturvetenskaplig temakurs II med uppsats

7,5 hp

Inom det kluster av berättelser som utgör Arthurianalitteraturen belyser kursen särskilt episoden "avlandet av Arthur" ("the rape of Ygraine") och fokuserar på hur skildringar av den behandlar frågor om makt, kön, sexualitet, och etik från 1100-talet till 2000-talet. Vidare utgör studium av texterna och sekundärkällor underlag för produktion av en litteraturvetenskaplig uppsats.

VT 2025 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

21333

Behörighetskrav:

Engelska (1-30) 30 hp. Undantag ges för kravet på svenska.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 14

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela