Sök

Engelska (31-60)

30 hp

I det här kurspaketet fortsätter du att förbättra din skriftliga och muntliga färdighet på engelska. Du utvecklar din förmåga att läsa, förstå och analysera olika typer av litterära och lingvistiska verk.
Du studerar brittisk och amerikansk litteraturhistoria, liksom modern litteratur. Du fördjupar dina kunskaper om engelsk fonetik och grammatik, och tränar på att tillämpa grundläggande teoretiska förhållningssätt och göra mer avancerade analyser av lingvistiska och grammatiska fenomen.

Kurspaketet Engelska (31-60) 30 hp (via internet) består av följande kurser:

  • EN4034 Engelsk språkvetenskaplig temakurs 7,5 hp
  • EN4035 Engelsk grammatik, översättning och uppsats II 7,5 hp
  • EN4032 Engelsk litteraturvetenskaplig temakurs I 7,5 hp
  • EN4033 Engelsk litteraturvetenskaplig temakurs II med uppsats 7,5 hp

    Fastställda kursplaner finns på:
    https://www.hh.se/kursplaner

VT 2023 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

21330

Behörighetskrav:

Engelska (1-30) 30 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
VT 2024 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

21330

Behörighetskrav:

Engelska (1-30) 30 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela