Sök

Engelska (31-60)

30 hp

På den här kursen fortsätter du att förbättra din skriftliga och muntliga färdighet på engelska. Du utvecklar din förmåga att läsa, förstå och analysera olika typer av litterära och lingvistiska verk.
Du studerar brittisk och amerikansk litteraturhistoria, liksom modern litteratur. Du fördjupar dina kunskaper om engelsk fonetik och grammatik, och tränar på att tillämpa grundläggande teoretiska förhållningssätt och göra mer avancerade analyser av lingvistiska och grammatiska fenomen.
Den här kursen vid Högskolan i Halmstad avslutar du genom att skriva en uppsats i två delar, en med litterär inriktning och en med språkvetenskaplig inriktning. I kursen ingår att du opponerar på någon annans uppsats och att någon opponerar på din.

VT 2022 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

21118

Behörighetskrav:

Engelska allmän inriktning (1-30) 30 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela