Sök

Examensarbete inom träningens biomedicin

30 hp

Kursen skall ge fördjupade kunskaper i forskningsprocess och forskningsmetodik inom biomedicinområdet med fokus på träning och/eller prestation ur ett träningsfysiologiskt perspektiv, samt förtrogenhet med självständigt planerande, genomförande och redovisning av kvalificerade forskningsprojekt inom ämnesområdet

VT 2023 (Campus, Halmstad, 100%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

20306

Behörighetskrav:

Kandidatexamen inom huvudområdet träningens biomedicin, biomedicin, fysioterapi eller idrottsvetenskap inklusive ett självständigt arbete 15 hp. Kurserna Vetenskapliga metoder med naturvetenskaplig inriktning 7,5 hp samt Hållbar träning för att främja hälsa - teori och praktik 7,5 hp på avancerad nivå samt Anatomi och fysiologi 15 hp och Träningslära 7,5 hp. Engelska 6.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo
VT 2024 (Campus, Halmstad, 100%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

20306

Behörighetskrav:

Kandidatexamen inom huvudområdet träningens biomedicin, biomedicin, fysioterapi eller idrottsvetenskap inklusive ett självständigt arbete 15 hp. Kurserna Vetenskapliga metoder med naturvetenskaplig inriktning 7,5 hp samt Hållbar träning för att främja hälsa - teori och praktik 7,5 hp på avancerad nivå samt Anatomi och fysiologi 15 hp och Träningslära 7,5 hp. Engelska 6.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela