Sök

Exergi

7,5 hp

Exergi kan i korthet förklaras som energikvalitet. Exergi är viktigt ur resurssynpunkt eftersom energikvaliteten är av avgörande betydelse för ökad hållbarhet.
Du får såväl grundläggande kunskaper om exergi, som att lära dig betydelsen av referenstillstånd och hur exergibaserade analysmetoder kan användas för utvärdering av enklare processer. Det kan till exempel innefatta värme, el, förnybara resurser och fossila bränslen.
Under kursens gång kommer du att få beräkna och analysera exergin för olika energiresurser och enklare energisystem.

HT 2023 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10588

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska).

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela