Sök Stäng

Fastighetsrätt

15 hp

Har du läst juridisk översiktskurs och vill lära dig mer om lagstiftning inom det fastighetsrättsliga området? Då är det här en kurs för dig.
Du fördjupar dig om rättsregler som har betydelse för fastighetsöverlåtelser, fastighetsbildning och bygglov. Du studerar även rättsregler som styr servitut, arrenden, hyresrätter, bostadsrätter, liksom pantsättning och exekutiv försäljning av fast egendom.
Du utvecklar din förmåga att använda rättsreglerna både ur ett fastighetsmäklar- och ett fastighetsförvaltarperspektiv. Du övar på att identifiera och lösa juridiska problem med hjälp av juridisk metod.
Den här kursen vid Högskolan i Halmstad läser du på distans via en digital lärplattform, men du har tentamenstillfällen på plats i Halmstad.

HT 2024 (Distans (Campus), Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10111

Behörighetskrav:

Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning 15 hp eller annan motsvarande kurs i juridik.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 36

Obligatoriska sammankomster:

3

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela