Sök

FEM och konstruktionsanalys

10 hp

Linjär algebra väsentlig för FEM, matrisformulerad analys, elementanalys, assemblering, laster, randvillkor, FEM och differentialekvationer. Lärandemålen stöds genom att alla centrala moment såväl som helheten i FEM implementeras i ett matematikprogram på dator och rapporteras skriftligt.
Kursen behandlar analys av konstruktioner med utnyttjande av datorbaserade beräkningsmetoder/-tekniker för kvantitativ problemlösning i konstruktionsprocessen av mekaniska system, som t ex 1, 2 och 3 dimensionella analyser, samt termiska och statiska lastfal
Ett viktigt moment i analysverksamheten utgörs av modellering och interaktion mellan programvaror för olika analysmodeller. Föreläsningarna i kursen behandlar teori och metoder för lösning av differentialekvationer, modelleringsstrategier och analystyper.

VT 2024 (Campus, Halmstad, 33%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

20555

Behörighetskrav:

Programmering 7 hp, Matematik 22,5 hp, Mekanik - statik 15 hp, Hållfasthetslära 6 hp, Materialval 6 hp, Konstruktion och visualisering 7,5 hp. Engelska 6.

Urvalsregler:

Betyg: 15%, högskoleprov: 15% och högskolepoäng: 70%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo
VT 2025 (Campus, Halmstad, 33%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

20555

Behörighetskrav:

Programmering 7 hp, Matematik 22,5 hp, Mekanik - statik 15 hp, Hållfasthetslära 6 hp, Materialval 6 hp, Konstruktion och visualisering 7,5 hp. Engelska 6.

Urvalsregler:

Betyg: 15%, högskoleprov: 15% och högskolepoäng: 70%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 04

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela