Sök

FEM och konstruktionsanalys

10 hp

VT 2022 (Campus, Halmstad, 33%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

20556

Behörighetskrav:

Programmering 7 hp, Matematik 22,5 hp, Mekanik - statik 15 hp, Hållfasthetslära 6 hp, Materialval 6 hp, Konstruktion och visualisering 7,5 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo
VT 2023 (Campus, Halmstad, 33%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

20555

Behörighetskrav:

Programmering 7 hp, Matematik 22,5 hp, Mekanik - statik 15 hp, Hållfasthetslära 6 hp, Materialval 6 hp, Konstruktion och visualisering 7,5 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 15%, högskoleprov: 15% och högskolepoäng: 70%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela