Sök

Fjärrvärme

7,5 hp

Är du nyfiken på fjärrvärme, som idag svarar för omkring hälften av uppvärmningen av bostäder och lokaler i Sverige? Då är den här kursen för dig.

Fjärrvärme spelar en nyckelroll i övergången från fossila till förnybara bränslen när vi vill minska utsläppen av växthusgaser. Kursen ger dig kunskaper om hur både fjärr- och närvärmesystem är uppbyggda, drivs och försörjs. Du lär dig grunderna i hur du rent praktiskt projekterar, installerar och driver fjärrvärmeanläggningar.

Fjärrvärme är flexibelt och tar tillvara mycket energi som annars skulle gå förlorad. Den anses därför ha stor potential att fortsätta att växa. Här lär du dig att analysera fjärrvärmens roll för en långsiktigt hållbar utveckling.

Den här kursen vid Högskolan i Halmstad läser du på distans via en digital lärplattform.

VT 2023 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

20107

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Fysik 1a eller 1b1+1b2, Matematik 3b eller 3c.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
VT 2024 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

20107

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Fysik 1a eller 1b1+1b2, Matematik 3b eller 3c.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela