Sök

Floristik och faunistik

7,5 hp

På kursen undersöker du viktiga biotoper i den halländska naturen och lär dig känna igen de växter och djur som lever där. Kursen ger goda möjligheter att träna dig i att självständigt använda bestämningslitteratur. Du tillbringar största delen av kursen ute i fält. Viss förkunskap om naturen är önskvärd eftersom tempot är relativt högt. Kursen ges på helfart under vecka 23-24 och 31-33.

SOMMAR 2023 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

30100

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 23

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela