Sök Stäng

Folkhälsovetenskap - att planera och implementera hälsofrämjande insatser

7,5 hp

Är du intresserad av hur man planerar, startar och genomför strategiskt folkhälsoarbete? Då är den här kursen för dig.

Du får kunskap om olika modeller, teorier och strategier för att planera och genomföra både befrämjande och förebyggande folkhälsoarbete.

Du utvecklar din förmåga att kritiskt granska och värdera folkhälsoprojekt utifrån ett etiskt förhållningssätt. Du övar på att reflektera över genus-, mångfalds- och hållbarhetsperspektiv i ett projekt utifrån FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Högskolan i Halmstad ger den här och flera andra fristående kurser inom folkhälsovetenskap. Du läser dem på distans via en digital lärplattform.

VT 2025 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

22214

Behörighetskrav:

Folkhälsovetenskap 30 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 04

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela