Sök

Folkhälsovetenskap - att utvärdera hälsofrämjande insatser

7,5 hp

Den här kursen passar dig som har läst vår kurs om att planera och implementera hälsofrämjande insatser – eller som redan har de förkunskaperna och vill veta mer om utvärdering av insatser.

Här får du en översikt över modeller för process- och resultatutvärdering av strategiskt folkhälsoarbete. Du lär dig hur du utvärderar insatser och projekt med hjälp av kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Du utvecklar din förmåga att kritiskt granska och värdera modeller och metoder utifrån ett etiskt förhållningssätt. Du övar på att reflektera över genus-, mångfalds- och hållbarhetsperspektiv i ett projekt utifrån FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

På den här kursen får du också en introduktion till hälsoekonomiska begrepp.
Högskolan i Halmstad ger den här och flera andra fristående kurser inom folkhälsovetenskap. Du läser dem på distans via en digital lärplattform.

VT 2023 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

22215

Behörighetskrav:

Folkhälsovetenskap - att planera och implementera hälsofrämjande insatser 7,5 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 13

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
VT 2024 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

22215

Behörighetskrav:

Folkhälsovetenskap - att planera och implementera hälsofrämjande insatser 7,5 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 13

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela