Sök

Folkhälsovetenskap - folkhälsoarbete

15 hp

Vill du kunna planera och genomföra folkhälsoarbete utifrån vetenskapligt grundade strategier och metoder?

På den här kursen får du en introduktion till teorier och modeller för folkhälsoarbete. Du lär dig att arbeta med folkhälsa utifrån genus-, mångfalds- och åldersperspektiv. Kursinnehållet utgår från globala och nationella mål för folkhälsa och du får också kunskap om hälsopolitik och hälsoorganisationer. Du tränar på att inta ett reflekterande förhållningssätt till frågor om etik, jämlikhet, kulturella faktorer och hållbar utveckling inom folkhälsoarbete.

Du får veta mer om olika modeller för hälsokommunikation. Du använder dina kunskaper för att planera och genomföra ett informationstillfälle om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete för en vald målgrupp.

Högskolan i Halmstad ger den här och flera andra fristående kurser inom folkhälsovetenskap. Du läser dem på distans via en digital lärplattform.

HT 2023 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12101

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 45

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela