Sök

Folkhälsovetenskap - hälsa ur ett globalt perspektiv

15 hp

Den här kursen ger dig kunskaper om hälsans utbredning i ett globalt perspektiv.

Du lär dig grunderna i epidemiologi och biostatiskt samt hur du utifrån folkhälsovetenskapliga metoder kan undersöka epidemier och förekomst av hälso- och sjukdomsfaktorer i en befolkning.

Vilka aspekter finns det på hälsoskillnader inom och mellan länder? Vilken betydelse har mänskliga rättigheter för globalt folkhälsoarbete? Det lär du dig mer om, liksom hur du kan värdera ojämlikheter i global hälsa utifrån faktorer som ålder, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Du utvecklar din förmåga att tolka och granska tillförlitligheten i epidemiologiska studier.

Du studerar digitala resurser inom epidemiologi och lär dig också att använda digitala verktyg, som till exempel Gapminder.

Högskolan i Halmstad ger den här och flera andra fristående kurser inom folkhälsovetenskap. Du läser dem på distans via en digital lärplattform.

HT 2023 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12103

Behörighetskrav:

Folkhälsovetenskap 30 hp eller motsvarande.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela