Sök

Folkhälsovetenskap - introduktion

15 hp

Är du intresserad av att studera hur hälsa ser ut i olika befolkningsgrupper? På den här kursen får du en introduktion till ämnet folkhälsovetenskap.

Sveriges riksdag har beslutat om folhälsopolitiska mål. För att kunna uppnå målen är det viktigt med ett långsiktigt arbete där olika sektorer och yrkesgrupper har bred kompetens inom folkhälsa.

På den här kursen får du veta mer om faktorer som påverkar sjukdom och ohälsa i olika befolkningsgrupper. Du utvecklar också förståelse för skyddsfaktorer. Du studerar folkhälsa ur ett historiskt perspektiv och ur nulägesperspektiv, både nationellt och globalt.

Högskolan i Halmstad ger den här och flera andra fristående kurser inom folkhälsovetenskap. Du läser dem på distans via en digital lärplattform.

VT 2024 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

22101

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
VT 2025 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

22101

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 04

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela