Sök

Folkhälsovetenskap - kost, fysisk aktivitet och hälsa

15 hp

Är du intresserad av sambandet mellan kost, fysisk aktivitet, välfärdssjukdomar och folkhälsa?
På den här kursen lär du dig grunderna i folkhälsoarbete och får kunskap om närings- och motionsfysiologi och om hälsofrämjande effekter av fysisk aktivitet. Du studerar samband mellan levnadsvanor och folkhälsa utifrån perspektiv som kön, etnicitet, klass och ålder.
Du lär dig att genomföra en matvaneregistrering och att värdera den enligt näringsrekommendationer. Du utvecklar din förmåga att kritiskt reflektera över rekommendationer om kost- och motionsvanor från olika informationskällor. Du övar på att själv söka information i vetenskapliga databaser för att ta fram hållbara förslag om kost och fysisk aktivitet till människor som vill förbättra sin hälsa.

Högskolan i Halmstad ger den här och flera andra fristående kurser inom folkhälsovetenskap. Du läser dem på distans via en digital lärplattform.

VT 2024 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

22100

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 13

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
VT 2025 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

22100

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 04

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela