Sök

Företagshälsovård, medarbetarskap och samverkan

15 hp

Det här är en tvärprofessionell kurs för dig som är intresserad av företagshälsovård, arbetsliv, medarbetarskap och verksamhetsutveckling – och hur företagshälsovård kan verka för att främja medarbetares hälsa på jobbet.

Du får kunskap om pedagogiskt konsultativt förhållningssätt, dess betydelse för relationen mellan företagshälsovård och arbetsplats och hur du kan reflektera kring etiska ställningstaganden. Du studerar medarbetarskapets betydelse. Du utvecklar din förmåga att värdera samband mellan medarbetarskap och utvecklingsarbete utifrån perspektiv som genus, mångfald och hållbar utveckling.

Högskolan i Halmstad ger den här och flera andra fristående kurser om hälsoarbete. Du läser dem på distans via en digital lärplattform.

VT 2023 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

22352

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
VT 2024 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

22352

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela