Sök

Företagshälsovård, pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete

15 hp

Är du nyfiken på hälsofrämjande pedagogiska utvecklingsprocesser och hur de kan implementeras på arbetsplatser för att skapa en bra och hälsosam arbetsmiljö i olika verksamheter? I denna kurs får du kunskap om vikten av, och vad som kännetecknar, hälsofrämjande pedagogiskt ledarskap, utvecklingsarbete och hälsofrämjande pedagogiska(lär)processer, för att utveckla hälsofrämjande organisationer med en god arbetsmiljö. Du studerar också olika aktörers roll i arbetsmiljöarbetet där företagshälsovårdens roll är ett av fokusområdena. Kursen innehåller praktiska moment där du övar på att planera och genomföra mindre studier inom ämnesområdet. Du utvecklar din förmåga att förstå och analysera betydelsen av hälsofrämjande pedagogiskt ledarskap, hälsofrämjande utvecklingsarbete, olika aktörers roller i arbetsmiljöarbetet, samt hur lärprocessarbetet på arbetsplatser kan bedrivas för att skapa hållbara arbetsplatser med god arbetsmiljö.

Högskolan i Halmstad ger den här och flera andra fristående kurser om hälsoarbete. Du läser dem på distans via en digital lärplattform.

HT 2023 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12132

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
HT 2024 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12132

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 36

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela