Sök

Förklarbar artificiell intelligens

5 hp

Kursen är för yrkesverksamma och ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen ingår i kursspåret maskininlärning och ges på distans på engelska.

Kursen omfattar följande ämnen:

  • Introduktion till förklarbar AI, vad XAI är, varför det är viktigt samt relaterade terminologier
  • Bred taxonomi av XAI-metoder inklusive Intrinsic jämfört med post hoc, modellspecifik jämfört med modellagnostisk och lokal jämfört med global
  • Avvägning mellan noggrannhet och förklarbarhet samt förklaringar som är anpassade till mänsklig förståelse
  • Egenförklarbara modeller inklusive linjär regression, logistisk regression, generaliserad linjär modell (GLM), generaliserad additiv modell (GAM) och beslutsträd.
  • XAI-metoder inklusive, Partial Dependence Plot (PDP), Conformal Prediction, Individual Conditional Expectation (ICE), Feature Importance, Saliency Maps, Local Interpretable Model-Agnostic Explanations (LIME), SHAP, Integrated Gradient (IG)
  • Utvärdering av förklaringsbarhet

VT 2024 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 33%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

23558

Behörighetskrav:

Högskoleingenjörsexamen i datateknik inklusive ett självständigt arbete 15 hp eller Teknologie kandidatexamen i huvudområdet datateknik inklusive ett självständigt arbete 15 hp. 7,5 hp programmering och 7,5 hp matematik inklusive linjär algebra. Engelska 6. Undantag ges för kravet på svenska.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 12

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo
VT 2025 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 33%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

23558

Behörighetskrav:

Högskoleingenjörsexamen i datateknik inklusive ett självständigt arbete 15 hp eller Teknologie kandidatexamen i huvudområdet datateknik inklusive ett självständigt arbete 15 hp. 7,5 hp programmering och 7,5 hp matematik inklusive linjär algebra. Engelska 6. Undantag ges för kravet på svenska.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 14

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela