Sök

Förnybar energi, grundkurs

7,5 hp

På den här kursen får du grundläggande kunskaper inom ett område med stor teknisk och ekonomisk potential. I dag finns ett enormt intresse för alternativa och förnybara energikällor.
Du lär dig hur energisituationen ser ut i världen och vilka problemen är med dagens energisystem. Du får kunskap om hur man förädlar bioenergi till drivmedel inom transportsektorn. I Sverige – ledande inom EU på förnybar energi – har vi traditionellt använt bioenergi och vattenkraft, men nu kommer energikällor som vindkraft, solenergi och vågkraft. Du utvecklar din förmåga att göra energiberäkningar samt analysera hur förnybara energikällor kan bidra till hållbar utveckling både i dag och på längre sikt.
Den här kursen läser du på distans via en digital lärplattform. I kursen ingår en frivillig samling i Halmstad där vi har en föreläsning och gör ett studiebesök vid en energianläggning med förnybar profil.

VT 2023 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

20131

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 12

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
VT 2024 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

20131

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 12

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela