Sök

Genus, demokrati och media

7,5 hp

Tycker du att det är intressant med frågor kring genuspolitik och mediers roll i demokratiska processer? På den här kursen får du kunskap om det – och hur begrepp som genus, demokrati och media används inom olika samhällsvetenskapliga discipliner.

Du studerar – bland annat ur ett genusperspektiv – hur medier framställer olika samhällsgrupper och politiska frågor. Du får insikt i vilket utrymme som politiska frågor får i medierna och konsekvenserna av det. Du tränar på att reflektera kritiskt kring den inverkan som mediers framställning har för demokratiska processer i samhället. Du utvecklar din förmåga att reflektera kring fenomen kopplade till just genus, demokrati och media.

Den här kursen vid Högskolan i Halmstad läser du på distans via en digital lärplattform.

VT 2022 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

22104

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
VT 2023 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

22104

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela