Sök

Hållbar och hälsosam idrottskarriär

15 hp

Kursens mål är att studenten tillägnar sig kunskap om hållbar och hälsosam elitidrott samt elitidrottens konsekvenser ur ett hälsoperspektiv. Målet är vidare att studenten ska kunna redogöra för icke-hållbara, destruktiva och skadliga processer i en elitidrottskontext samt föreslå strategier som ger förutsättningar för en hållbar och hälsosam elitidrottskarriär. Målet är dessutom att studenten ska kunna presentera denna kunskap. Avslutningsvis är målet att studenten ska kunna analysera och reflektera över elitidrottsutövande utifrån begreppen hållbar och hälsosam karriär.

Eftersom den här kursen är fristående från programmet Professionell idrottskarriär och arbetsliv är det samma behörighet och urval för kursen som gäller för programmet. Du hittar information om behörighet och urval på programsidan hh.se/pika.

HT 2023 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 75%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12152

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet samt 400 poäng i ämnet specialidrott, varav minst 100 poäng idrottsspecialisering, från ett Riksidrottsgymnasium (RIG) eller Nationellt Godkänd Idrottsutbildning (NIU) eller motsvarande.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 42

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela