Sök

Hållbar träning för att främja hälsa - teori och praktik

7,5 hp

Kursens huvudsakliga innehåll handlar om att förstå fysisk aktivitet och träning som en viktig del av människans hälsa och välmående ur ett livslångt och hållbart perspektiv. Fysisk aktivitet och träning behandlas vidare ur ett träningsfysiologiskt och testmetodologiskt perspektiv utifrån olika målgrupper (barn, vuxna, äldre), träningsstatus (inaktiva, lag- medelaktiva, hög-elitaktiva) och miljöer (fysiologiska, sociala, naturliga, byggda). I kursen kommer studenterna att teoretiskt och praktiskt lära sig relevanta träningsfysiologiska testmetoder samt att skriva en projektplan inför en vetenskaplig studie relevant för huvudområdet träningens biomedicin där vetenskapliga, hållbarhets- jämställdhets- och etiskt perspektiv beaktas.

HT 2023 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

10599

Behörighetskrav:

Kandidatexamen med huvudområdet biomedicin, fysioterapi, idrottsvetenskap eller motsvarande varav 15 hp anatomi och fysiologi, 7,5 hp träningslära samt 15 hp vetenskapligt arbete. Engelska 6.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 44

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela