Sök

Hälsoinnovation - perspektiv på förändring

7,5 hp

Kursens innehåll behandlar utvecklingen av innovativa och hållbara lösningar för att främja hälsa och välbefinnande hos människor. Sådana lösningar innebär komplexa utmaningar som berör flera samhällssektorer och utgår från samverkan och samhandling mellan olika parter och där olika kunskapsområden och perspektiv bidrar till att innovationer utvecklas. Med en tvärvetenskaplig teoretisk grund visas de förutsättningar som finns för att möta hälsoutmaningar samt de perspektiv som möjliggör att tillsammans med målgrupper och intressenter skapa värde som bidrar till samhällsutveckling och tillväxt.

HT 2023 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

12228

Behörighetskrav:

Kandidatexamen inklusive ett självständigt arbete.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela