Sök

Handledning - fördjupning i student- och yrkesmässig handledning

7,5 hp

Kursen behandlar olika teorier om lärande, kommunikation, reflektion, gruppdynamik och ledarskap i handledningssituationer. Tonvikt läggs också på fördjupad kunskap om aktuell forskning kring studenthandledning och yrkesmässig handledning samt reflektioner kring den egna handledarkompetensen. Kursen innehåller även praktiska moment där studenten förutser och föreslår lösningar på etiska utmaningar samt planerar och utformar en plan för ett utvecklingsarbete i egen verksamhet.

HT 2023 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

12129

Behörighetskrav:

Kandidatexamen inom vård/omsorg inklusive ett självständigt arbete eller Socionomexamen. Studenthandledning 7,5 hp.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela