Sök

Handledning för VFU

7,5 hp

Kursen vänder sig till lärare/förskollärare som handleder lärarstudenter under Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Innehållet består av olika handledningsstrategier, handledningssamtal, bedömning av lärarstudenters VFU, olika sätt att se på kunskap samt lärande i relation till styrdokument. Exempel ges från praxisnära forskning.

HT 2023 (Campus, Halmstad, 12%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

11130

Behörighetskrav:

Förskollärar-, lärar- eller fritidspedagogexamen. Dessutom krävs tre års yrkeserfarenhet på heltid som lärare.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 37

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
VT 2024 (Campus, Halmstad, 17%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

21130

Behörighetskrav:

Förskollärar-, lärar- eller fritidspedagogexamen. Dessutom krävs tre års yrkeserfarenhet på heltid som lärare.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 06

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela