Sök

Historia (1-30)

30 hp

Vad historia är kan verka självklart: Det är ju det som har hänt i det förflutna. På högskolan handlar historia också om varför något hände och vilka konsekvenser det fick. Andra världskriget bröt ut i september 1939 – men vad berodde kriget på? Hitlers personlighet? Fredsvillkoren efter första världskriget? Väst- och Centraleuropas syn på det kommunistiska Sovjetunionen? Samtliga dessa orsaker – men i så fall i vilken rangordning? Det finns sällan enkla svar.

Den här kurspaketet vid Högskolan i Halmstad utvecklar din förmåga att värdera och förhålla dig till historievetenskapliga metoder. Du lär dig att urskilja mönster i historiska skeenden ur politiska, sociala, kulturella och ekonomiska perspektiv. Du får kunskap för att på vetenskaplig grund förklara centrala historiska orsakssamband i antikens, medeltidens, tidigmodern och modern historia.

Kurspaketet Historia (1-30) 30 hp består av följande kurser:

  • HI2011 Historia som vetenskap 7,5 hp
  • HI2012 Det äldre samhället 7,5 hp
  • HI2013 Det tidigmoderna samhället 7,5 hp
  • HI2014 Det moderna samhället 7,5 hp

    Fastställda kursplaner finns på:
    https://www.hh.se/kursplaner

HT 2024 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11110

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 36

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
VT 2025 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

21110

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 04

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela